Služby účtovnej kancelárie

Ponúkame Vám komplexné vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, vedenie mzdovej agendy, spracovanie a podanie daňových podaní, výkazov pre poisťovne a pod., spracovanie príslušných smerníc pre Vašu spoločnosť, zastupovanie pri daňovej kontrole a pod. Ponúkame aj jednotlivé služby samostatne podľa potreby klienta.

Rozsah poskytovaných služieb:

 • » vedenie kompletného účtovníctva ( jednoduché a podvojné účtovníctvo ) pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov
 • » vykonanie rekonštrukcie účtovníctva
 • » vedenie mzdovej evidencie a mzdovej agendy
 • » spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov a zdravotného poistenia pri spracovávaní miezd
 • » posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska
 • » výstupy z účtovníctva v súlade s požiadavkami klienta
 • » spracovanie daňového priznania dane z príjmu
 • » spracovanie priznania dane z pridanej hodnoty (DPH) a súhrnného výkazu
 • » spracovanie výkazov pre Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • » spracovanie účtovnej závierky podľa slovenských zákonov a v prípade požiadavky konverzia podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • » elektronická archivácia účtovných dokladov
 • » evidencia pohľadávok a záväzkov
 • » spracovanie podkladov pre úhrady záväzkov klienta (príkazy na úhradu)
 • » evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov
 • » spracovanie interných smerníc
 • » založenie obchodnej spoločnosti s.r.o.

Poskytovanie služieb

 • » jednorázové poskytnutie služieb
 • » pravidelné periodické spracovanie účtovníctva a iných agiend podľa potreby klienta
 • » služby poskytované pod dohode aj priamo v prevádzke klienta

Výhody

Zľavy ...
20% z ceny pre začínajúce firmy
a živnostníkov počas 2 rokov

Ceny ...
zodpovedajú rozsahu skutočne
poskytnutých služieb

Rozsah ...
presne podľa potreby klienta

Úspora ...
nákladov na účtovníctvo vo firme