Kontakty

e-mail:

mobil: 0905 / 745 321

mobil: 0910 / 945 321

Korešpondenčná adresa

SLOVDATA computers s.r.o., Tajovského 1, 04001 Košice

Výhody

Zľavy ...
20% z ceny pre začínajúce firmy
a živnostníkov počas 2 rokov

Ceny ...
zodpovedajú rozsahu skutočne
poskytnutých služieb

Rozsah ...
presne podľa potreby klienta

Úspora ...
nákladov na účtovníctvo vo firme