Prihláška na seminár

Všeobecné informácie

 • Po odoslaní prihlášky dostanete na Vami uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odoslaní prihlášky, na tento mail neodpovedajte ani ho nepovažujte za potvrdenie účasti.
 • Účasť na seminári Vám bude potvrdená organizátorom po zaevidovaní prihlášky v lehote uvedenej v pozvánke.
 • Na seminár budete zaradený v poradí, v ktorom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár sa uskutoční iba v prípade, ak sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia maximálneho počtu účastníkov seminára alebo nedostatočného počtu prihlásených účastníkov Vám ponúkneme náhradný termín alebo zrušenie prihlášky.
 • Uzávierka prihlášok je obvykle 3 kalendárne dni pred termínom konania. Prihlášky po tomto termíne nemusia byť akceptované.
 • 3 dní pred konaním seminára/kurzu Vám budú zaslané/poskytnuté podrobné informáciami o mieste a termíne konania seminára spolu so zálohovou faktúrou. Platbu prosím realizujte pod variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre. Daňový doklad Vám bude zaslaný automaticky po zaevidovaní platby.
 • Účastník seminára je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na zálohovej faktúre tak aby sa mohol preukázať pri vstupe na seminár potvrdením o úhrade poplatku.
 • Vstup účastníka na seminár je podmienený zrealizovaním platby poplatku.
 • Poplatok je po možné po dohode uhradiť aj v hotovosti na mieste konania.
 • Cena seminára zahŕňa občerstvenie počas seminára a materiály (podklady, písacie potreby).
 • Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenie seminára. O všetkých zmenách Vás budeme informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Účastník odborného seminára vyplnením prihĺašky berie na vedomie, že na seminári je zakázané vyhotovovať obrazové,zvukové alebo obrazovo - zvukové záznamy a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
 • 

  Prosíme Vás, vyplňte formulár a kliknite na tlačidlo "Odoslanie objednávky".
  Výber seminára
  Seminár :  
  Účastnícky poplatok :  
  Účastník
  Meno a priezvisko :  
  E-mail kontakt :  
  Telef. kontakt :  
  Fakturačné údaje
  Názov/meno:  
  Ulica:  
  Mesto:  
  PSČ:  
  IČO:  
  IČDPH:  
  Poznámka:  


  Copyright © 2011 [SDTC]