Cenník účtovných služieb

Ceny poskytovaných služieb sú stanovené dohodou v závislosti na rozsahu poskytovaných služieb podľa náročnosti.

Ceny základných služieb (bez DPH):

 • » účtovný zápis jednoduché účtovníctvo - neplatca DPH: 0,60 EUR (18.08Sk)
 • » účtovný zápis jednoduché účtovníctvo - platca DPH: 0,76 EUR (22.90Sk)
 • » účtovný zápis podvojné účtovníctvo: od 0,83 EUR (25.00Sk) do 1,66 EUR (50.01Sk)
 • » cena za jedno spracovanie (mesačne, štvrťročne, ročne)- jednoduché účtovníctvo od 33,00 EUR (994.16Sk)
 • » cena za jedno spracovanie (mesačne, štvrťročne, ročne)- podvojné účtovníctvo od 69,00 EUR (2078.69Sk)
 • » spracovanie mzdy - 1 zamestnanec v TPP: 8,30 EUR (250.05Sk)
 • » spracovanie výkazu ak nie je určené ináč: 4,99 EUR (150.33Sk)
 • » spracovanie priznania DPFO – nepodnikateľ od 16,60 EUR (500.09Sk)
 • » spracovanie priznania DPFO – podnikateľ od 34,99 EUR (1054.11Sk)
 • » spracovanie priznania DPPO od 69,90 EUR (2105.81Sk)
 • » ročná závierka PÚ od 69,90 EUR (2105.81Sk)
 • » založenie s.r.o. - mimo súdnych a iných súvisiacich poplatkov od 199,90 EUR (6022.19Sk)
 • » ceny v zátvorkách predstavujú informatívny prepočet konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR

Služby zahrnuté v cene

(pri platnom zmluvnom vzťahu s klientom)

 • » zastupovanie pred daňovým úradom
 • » zastupovanie pri jednaní s inštitúciami sociálneho poistenia
 • » štandardné výstupy z účtovného programu
 • » evidencia pohľadávok a záväzkov
 • » posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska
 • » bezplatné konzultácie a poradenstvo

Výhody

Zľavy ...
20% z ceny pre začínajúce firmy
a živnostníkov počas 2 rokov

Ceny ...
zodpovedajú rozsahu skutočne
poskytnutých služieb

Rozsah ...
presne podľa potreby klienta

Úspora ...
nákladov na účtovníctvo vo firme