Semináre

Pozývame Vás na odborné semináre:

UPLATNENIE DPH ZAPLATENEJ V ZAHRANIČÍ

Zameranie: Podnikanie, účtovníctvo, ekonomika, dane.

Obsah: Platné právne predpisy v SR a EÚ pre uplatnenie vrátenia DPH zaplatenej v zahraničí. Podmienky uplatnenia vrátenia DPH zo zahraničia. Legislatíva platná v SR. Náležitosti žiadosti. Obdobie vrátenia. Lehoty na vrátenie. Postup pri podaní žiadosti. Aplikácia „VAT Refund“. DPH zaplatená v zahraničí podľa Zákona o dani z príjmov. Účtovanie DPH zaplatenej v zahraničí. Zaručený elektronický podpis. Najčastejšie otázky k problematike vrátenia DPH zo zahraničia. Praktické skúsenosti. Diskusia.

Miesto konania: Košice, Prešov, Poprad.

Termín: december 2011 (dátum a čas je uvedený v prihláške)

Prihláška (Košice) Prihláška (Prešov) Prihláška (Poprad)

Elektronická prihláška

Výhody

Skúsenosti ...
prednáśajúci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami

Konzultácie ...
k problematike pre účastníkov 1 rok zdarma